شبیه سازی مخازن هیدروکربوری : نرم افزار اکلیپس ۳۰۰ eclipse

تیچ پلاس
تیچ پلاس
 
بعدی
ده ثانیه به عقب
00:23
02:39
03:03
تمام صفحه
آموزش ویدیویی
آموزش در هر مکان
آموزش در هر زمان
توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون و ارزیابی
دیدگاه ها
سرفصل
1
نام نمایشی ( نمایش رایگان )
28:45 ویدیو
دانلود

این وبسایت در حال آزمایش و طراحی می باشد، هیچکدام از محصولات قابلیت فروش را ندارد. به محض آماده سازی می توانید محصول مورد نظر را خریداری نمایید. رد کردن